การจัดส่งระหว่างประเทศ (International Shipping)

PHOL ONLINE มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา แต่ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้า เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะมีการดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

PHOL ONLINE, International shipping service is not available at this time.