นโยบายของเรา

การจัดส่งสินค้า
PHOL ONLINE มีบริการจัดส่งสินค้า ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการ จัดส่งด่วนภายใน 1-3 วันทำการ โดยบริการ EMS ภายในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริการจัดส่งมาตรฐาน ภายใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นโยบายความปลอดภัย
PHOL ONLINE มีใช้ระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตแบบผ่านทาง K-Bank E-Payment โดยไม่มีการบันทึกรหัสบัตรเครดิตลูกค้าไว้ ซึ่งทำให้ปลอดภัยจากการถูกลักลอบนำรหัสบัตรเครดิตไปใช้ โดยลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันจากทางธนาคารผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหลังจากผู้สั่งชำระเงินทำรายการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ระบบยังถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุดจากะนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเราจึงมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถแอบเปิดดูปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ส่งผ่านระบบได้
การเปลี่ยนสินค้า
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการจัดส่งและเปลี่ยนสินค้า.
การสั่งสินค้า
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ใน PHOL ONLINE ได้อย่างง่ายๆ โดยการกดปุ่ม เพิ่มสินค้าในรถเข็น ใต้สินค้าแต่ละ item และดูรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้ในปุ่ม รถเข็นของฉัน ที่อยู่มุมด้านบนของหน้าเว็บ.
การชำระเงิน
การชำระเงิน ในการสั่งซื้อสินค้าทาง PHOL ONLINE สามารถทำได้ 3 ช่องทางคือ
1.โอนเงินตามบัญชีที่แจ้งไว้ในหน้า Check Out และแฟกซ์ สลิปมาที่ 02 791 0100 หรือส่ง Email มาที่ [email protected]
2.ชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต โดยใส่ข้อมูลบัตรเครดิตตามขั้นตอน โดยผ่านระบบความปลอดภัย K-BANK GATEWAY
3.ชำระเงินผ่าน บัญชี PayPal สำหรับผู้มีบัญชี PayPal
ระบบราคาสินค้าและโปรโมชั่น
ราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับสินค้า ซึ่งบางสินค้าอาจมีราคาสินค้าแบบตามจำนวนการสั่งซื้อและโปรโมชั่นของ Item นั้นๆ ซึ่งระบบจะทำการคำนวณให้โดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าตามจำนวนที่กำหนด
นโยบายคุกกี้และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.pholonline.com/privacy-policy
นโยบายการคืนเงิน
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
- บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
- ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
- กรณีที่ซื้อสินค้าในหมวดสินค้าโปรโมชั่น (On Sale) ไปแล้ว เกิน 7 วันทำการ
- กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
- กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
- กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
- กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
- กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
- กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-791-0111
E-mail address : [email protected], [email protected]